Start
Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o.
20-111 Lublin, Rynek 7

NIP: 946-23-72-048
REGON: 432524154

Kapitał zakładowy: 235.000 PLN

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000149069

 

ISO9001

 

 

AYBP color PL

 

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
wtorek, 26 stycznia 2010 14:57

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaprasza na kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, który kończy się egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną wytypowaną przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Planowany termin rozpoczęcia I kwartał 2010r.

Przewidywany czas trwania szkolenia 2 miesiące.

Należności za udział w szkoleniu w wysokości 2000 zł + 850 zł (opłata egzaminacyjna MSP)

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego.

Szkolenie prowadzić będą specjaliści - praktycy, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych.

Serdecznie zapraszamy!!!