Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o.
20-111 Lublin, Rynek 7

NIP: 946-23-72-048
REGON: 432524154

Kapitał zakładowy: 235.000 PLN

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000149069

 

ISO9001

 

 

AYBP color PL

 

 

Wizyty studyjne zorganizowane przez
Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

 
 Lp.  Zleceniodawca  Liczba osób  Termin realizacji  Miejsce realizacji  Tematyka  Referencje
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 10 11-16.03.2013 r. Dania Nowe technologie oraz sposoby zagospodarowania osadów ściekowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu i organizacji ostatecznego zagospodarowania osadów.
2. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 27 07-11.04.2013 r. Francja-Alzacja Funkcjonowanie zagród edukacyjnych we Francji – Alzacja.
3. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 2 (z Wlk. Brytanii) 18-21.04.2013 r. Kraków Zapewnienie sprawnej logistyki (transferów lotniczych i naziemnych, noclegów, NNW, KL) dla 2 dziennikarzy z Wlk. Brytanii w ramach ich uczestnictwa w biznesowej imprezie Europejskiego Festiwalu Gier Digital Dragons w Krakowie.
4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska 1. 2 gr. po 30
2. 2 gr. po 48
3. 48
4. 48
1. 8-9.05.2013 r.
2. 26-27.06.2013r.
3. 07.05.2013 r.
4. 17.06.2013 r.
1. Warszawa
2. Warszawa
3. Warszawa
4. Rogów-Arboretum
Organizacja wyjazdów studyjnych do wzorcowych zakładów pracy i centrów kultury w ramach realizacji projektu: „Jestem dobry, będę lepszy”.
1. 2 wyjazdy studyjne do zakładu pracy „Centrum Techniki Kulinarnej DORAM”
2. 2 wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik
3. Wyjazd do Giełdy Papierów Wartościowych
4. Wyjazd do Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie.
5. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 3 14-16.05.2013 r. Poznań Targi Greenpower w Poznaniu. Wyjazd 3 studentów na potrzeby Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa
6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673- Warszawa 9 20-25.05.2013 r. Londyn System zabezpieczeń powodziowych Londynu.
7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 46 19-25.05.2013 r. Polska-Słowacja Wyjazd studyjny „Polska – Słowacja dla grupy 40 beneficjentów PROW na lata 2007-2013 oraz 6 innych osób związanych z wdrażaniem tego programu.
8. Dalkia Łódź S.A. ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź 30 23-24.05.2013 r. woj. śląskie Organizacja 2-dniowej wycieczki dydaktycznej z zakresu energii wodnej w woj. śląskim.
9. Dalkia Łódź S.A. ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź 30 27-28.05.2013 r. woj. wielkopolskie Organizacja dwudniowej wycieczki tematycznej z zakresu biomasy w woj. wielkopolskim.
10. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów 46 31.05.-02.06.2013 r. Warszawa Wyjazd edukacyjny do Warszawy.
11. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 22 3-4.06.2013 r. Olsztyn, Łeba, Smołdzino Organizacja 2 –dniowej sesji terenowej w ramach warsztatów „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo” zwiedzanie Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzino, trasa edukacyjna w Rąbce w Filii Słowińskiego parku Narodowego w Rąbce.
12. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673- Warszawa 10 10-15.06.2013 r. Holandia Oszczędność energii, efektywność energetyczna w praktyce
13. Dalkia Łódź S.A. ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź 30 11.06.2013 r. woj. łódzkie Organizacja 1-dniowej wycieczki dydaktycznej w woj. łódzkim.
14. Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów 46 13-14.06.2013 r. Rzeszów, Puławy, Kazimierz Dolny, Wojciechów, Stalowa Wola Zorganizowanie logistyki wyjazdu studyjnego dla 46 studentów/ek kierunku Inżynieria Materiałowa.
15. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 22 17-19.06.2013 r. Olsztyn, Zezuj, Malinowo, źródła rzeki Łyny, Dorotowo, Łajsy Organizacja 3 dniowych zajęć terenowych: wizytacja rezerwatu „Zielony Mechacz”, Kanał Elbląski: system 5 pochylni, rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno.
16. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 21-500 Biała Podlaska 55 04-30.08.2013 r. Warszawa Organizacja wyjazdowych staży wakacyjnych w Warszawie.
17. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 30 02-05.09.2013 r. Dania Wyjazd studyjny do Danii dla przedstawicieli organizacji rolniczych, związków zawodowych, samorządu rolniczego i producentów rolnych. Tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu hodowli trzody chlewnej i hodowli bydła mlecznego. Poznanie etapów chowu trzody chlewnej, procedury weterynaryjne, mechaniczny system dojenia krów.
18. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego KSOW, ul. Spokojna 4 20-074 Lublin 30 08-13.09.2013 r. Anglia Wyjazd studyjno- szkoleniowy, którego celem było zapoznanie się z działalnością LGD, zarządzaniem, oceną wniosków na etapie zawarcia umów oraz rozliczaniem projektów.
19. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673- Warszawa 9 16-21.09.2013 r. Niemcy Rekultywacja terenów zdegradowanych oraz składowisk odpadów
20. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 46 22-28.09.2013 r. Polska-Litwa Wyjazd studyjny dla grupy 40 beneficjentów PROW na lata 2007-2013 oraz 6 osób związanych z wdrażaniem tego programu w tym z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Grupy Producentów rolnych”
21. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 22 23-27.09.2013 r. Olsztyn-Bełchatów – Góra-Kamieńsk - Tarnobrzeg-Osiek-Sandomierz - Olsztyn Wizytacja przedsiębiorstw o znaczącym oddziaływaniu na środowisko przez studentów UW-M w Olsztynie: Rafineria Płock, Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Elektrownia Bełchatów, Siarkopol S. A. w Tarnobrzegu
22. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 22 27.09-02.10.2013 r. Ukraina Wyjazd studyjny na Ukrainę dla 22 osobowej grupy pszczelarzy z terenu woj. łódzkiego. Wyjazd obejmował tematykę pszczelarstwa na przykł. Wizytowanego państwa oraz wejście na Międzynarodowy Kongres Pszczelarski APIMONDIA.
23. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 1. 3
2. 6
7-9.10.2013 r. Poznań Targi POLEKO w Poznaniu. Wyjazd 3 studentów na potrzeby Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz 6 studentów na potrzeby Katedry Meteorologii i Klimatologii.
24. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673- Warszawa 9 07-12.10.2013 r. Hiszpania Sposoby zagospodarowania odpadów.
25. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów 15 15-17.10.2013 r. Czechy 3-dniowa wizyta studyjna do Czech pn. „Dobre praktyki w projektach finansowanych w ramach Leader oraz zasady funkcjonowania LGD”
26. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 1. 3
2. 4
18-20.10.2013 r. Ryga, Łotwa Targi Environment and Energy w Rydze, Łotwa. Wyjazd 3 studentów na potrzeby Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz wyjazd 4 studentów na potrzeby 6 studentów na potrzeby Katedry Meteorologii i Klimatologii.
27. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 22 28-30.10.2013 r. Olsztyn-Bałdy-Łukta-Kisielice-Brodnica-Boleszyn 3-dniowy wyjazd studyjny do przedsiębiorstw energetycznych: plantacja roślin ekoenergetycznych w miejscowości Bałdy, ciepłownia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukcie, farma wiatrowa w Kisielicach biogazownia BIOGAL w Goleszynie, Elektrownia Wodna Żarnowiec w Szymanowie.
28. Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl 4 22-25.11.2013 r. Supraśl Organizacja przyjazdu studyjnego do Miasta Supraśl i okolic grupy szwajcarskiej – reprezentujących różne instytucje z gminy Balsthal, biorących udział w projekcie realizowanym w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Partnerskiego „Supraśl- Polskie Okno na Szwajcarię”
29. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 30 24-28.11.2013 r. Portugalia Wyjazd studyjny do Portugalii. Organizacja obejmowała: wyżywienie, noclegi, organizację spotkań z przedstawicielami portugalskich LGD, ubezpieczenie, transport w tym transport lokalny oraz opiekę pilota
30. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Spychalskiego 1A, 45-716 Opole 10 16-18.12.2013 r. Finlandia Wizyta studyjna do Finlandii
31. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa 50 16-18.12.2013 r. Drezno – Polska (woj. lubuskie) 3-dniowy wyjazd studyjny, który obejmował: wyżywienie, noclegi, organizację spotkań i wizytację gospodarstw nastawionych na bioprodukcje i hodowlę, ubezpieczenie, transport oraz opiekę pilota i tłumacza.