Start
Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o.
20-111 Lublin, Rynek 7

NIP: 946-23-72-048
REGON: 432524154

Kapitał zakładowy: 235.000 PLN

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000149069

 

ISO9001

 

 

AYBP color PL

 

Zaproszenie na Śniadanie Biznesowe
poniedziałek, 05 października 2015 07:54

ZAPROSZENIE

na

Śniadanie Biznesowe w Krasnej Chacie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Zaprasza w dniu 15.10.2015 r., godz. 09.30

na bezpłatne spotkanie informacyjne

Ramowy Program spotkania:

9.30 – 10.30 – Lokalna Strategia Rozwoju i środki finansowe dostępne w Lokalnej Grupie Działania Krasnystaw PLUS przeznaczone wyłącznie na rozwój przedsiębiorstw z terenu Powiatu Krasnostawskiego

Dorota Sawa – Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS i Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

10.30 – 11.30 – Programy wsparcia dla Przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów dostępnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020

Karolina Matras – Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

11.30 – 12.00 – Dotacje dla przedsiębiorstw w programach krajowych

Karol Lato – Dyrektor Zespołu projektów inwestycyjnych Meritum

12. 00 – rozmowy indywidualne z ekspertami

 

krasna chata logo rasterWał 42 (Dawna Karczma Rzym przy drodze nr 17 w kierunku Izbicy)

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.10.2015 pod numerem tel. 82 576 17 29