Start
Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o.
20-111 Lublin, Rynek 7

NIP: 946-23-72-048
REGON: 432524154

Kapitał zakładowy: 235.000 PLN

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000149069

 

ISO9001

 

 

AYBP color PL

 

XV Forum Gospodarcze w Krasnymstawie
wtorek, 06 października 2015 13:36

W dniu 22 października 2015r. w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10 o godz. 12.00 w Krasnymstawie odbędzie się XV Forum Gospodarcze „Rozwój Przedsiębiorstw i budowanie rynków lokalnych Działaj Globalnie – Kupuj i inwestuj lokalnie !” organizowane przez: Lubelską Fundacje Rozwoju, Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., Starostę Krasnostawskiego, Burmistrza Krasnegostawu i Stowarzyszenie LGD "Krasnystaw PLUS".

Program Forum

Plakat Forum

 

patronat loga XV forum