Start
Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o.
20-111 Lublin, Rynek 7

NIP: 946-23-72-048
REGON: 432524154

Kapitał zakładowy: 235.000 PLN

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000149069

 

ISO9001

 

 

AYBP color PL

 

XV Forum Gospodarcze w Krasnymstawie - Relacja
czwartek, 05 listopada 2015 10:30

W dniu 22 października 2015 roku w Krasnostawskim Domu Kultury odbyło się XV Forum Gospodarcze zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, Lubelską Fundację Rozwoju i Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. przy współudziale Miasta Krasnystaw oraz Starostwa Powiatowego.

Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem :„Rozwój Przedsiębiorstw i budowanie rynków lokalnych Działaj Globalnie – Kupuj i inwestuj lokalnie !”. Spotkanie poprowadziła Dorota Sawa – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania i Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., powitała gości w gronie których znaleźli się m. in.: senator Józef Zając, Elżbieta Prus – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie, Ryszard Staśczak – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski, Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, Marek Nowosadzki – Przewodniczący Rady Powiatu, Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Miasta Krasnystaw, Jerzy Nazaruk – Wiceprezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a także wójtowie gmin powiatu krasnostawskiego, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Forum rozpoczęło się od wystąpienia Pani Doroty Sawy, która omówiła główne kierunki rozwoju obszaru objętego LSR w nowej perspektywie finansowej w programie LEADER na lata 2014-2020. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Mirończuk z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Przedstawił kwestie dotyczące rozwoju przedsiębiorstw i budowania rynku lokalnego. Kolejnym prelegentem była Pan Krzysztof Kwatera – Wiceprezes Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Zaprezentował zagadnienia z zakresu przetwórstwa oraz lokalnych i regionalnych rynków zbytu dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Kolejnym punktem programu była debata: „Działaj Globalnie – kupuj i inwestuj lokalnie”. W trakcie debaty omówione zostały zagadnienia poruszające kwestie tego jak budować lokalny rynek, jak zachęcać klientów do kupowania produktów i usług u lokalnych dostawców oraz jak stworzyć klimat wzajemnego zaufania. Debatę poprowadził Tomasz Mirończuk, a udział w niej wzięli: Krzysztof Kwatera, Marcin Wojewoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy, Lech Berezowski – Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich, Agnieszka Pocińska – Bartnik – Radna Miasta Krasnystaw, Mirosława Gałan – Kanclerz Loży Lubelskiej BCC. W dyskusji wzięli bardzo czynny udział uczestnicy debaty, którzy wskazywali na główne aktywa obszaru LGD. Liczne wypowiedzi uczestników dały ogromny zasób wiedzy oraz rekomendację, a także pożądane kierunki rozwoju, które zostaną zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanej dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”.

Podczas Forum wręczono nagrody:

  • Krasnostawski Laur Gospodarczy otrzymały:

- w kategorii firm małych – Firma Handlowa RUN – pana Janusza Runa w Krasnymstawie;

- w kategorii firm średnich – Spółka BRENAL w Krupcu;

- w kategorii firm największych – firma MIROPASZ w Mirowicach – Zakład produkcyjny w Krasnymstawie;

  • Aktywny Młody Przedsiębiorca 2015 otrzymali:

- Centrum Stomatologii Rodzinnej w Krasnymstawie – Michał Berezowski i Magdalena Miazek;

- Gabinet Rehabilitacji HANA – Paweł Dutkowski;

  • Liderka Powiatu Krasnostawskiego 2015 otrzymała: Elżbieta Makuch.

Na zakończenie forum Panie z KGW Dobryniów nad Wieprzem i pracownicy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. przygotowali przepyszny poczęstunek.


Zapraszamy do galerii