Start O nas
Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o.
20-111 Lublin, Rynek 7

NIP: 946-23-72-048
REGON: 432524154

Kapitał zakładowy: 235.000 PLN

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy

KRS: 0000149069

 

ISO9001

 

 

AYBP color PL

 

O nas
środa, 06 sierpnia 2008 07:20

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. powstała w 2002 roku z inicjatywy Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz sześciu samorządów województwa lubelskiego tj. Miasta Krasnegostawu, Łukowa, Poniatowej, Lubartowa, Radzynia Podlaskiego oraz Tomaszowa Lubelskiego.  Celem powstania spółki była komplementarność wobec działalności prowadzonej przez LFR. W szczególności prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego.  Głównym celem działalności ARL jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez realizację projektów finansowanych ze środków UE, doradztwo dla samorządów i przedsiębiorstw, podnoszenie wiedzy i aktywizację społeczności lokalnej a także promocję terenu i lokalnych osiągnięć.

Cele działalności ARL to:wspieranie lokalnych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, promocja usług prowadzonych przez LFR jak również promocja poszczególnych gmin i powiatów.

  • Dostarczanie usług szkoleniowych i doradczych
  • Realizacją programów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • Promocją mikroregionu
  • Współpracą z lokalnym samorządem oraz ze środowiskiem gospodarczym
  • Pośredniczenie w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, obejmujące m.in. doradztwo w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, szeroki wachlarz szkole?, pożyczki, poręczenia bankowe

Oferta szkoleniowa Agencji Rozwoju Lokalnego obejmuje m.in.:

  • Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego
  • Szkolenia bhp dla wszystkich grup zawodowych
  • Kursy komputerowe
  • Kursy językowe (j. angielski)
  • Kursy zawodowe (m.in. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego, Bezpieczne użytkowanie i składowanie materiałów zawierających azbest, Obsługa kas fiskalnych, Opiekun kolonii i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży) 

"Nie wzniesiono jeszcze takich barier, które mogłyby przeszkodzić utalentowanej osobie lub ambitnemu przedsięwzięciu…"

Ludwik van Beethoven
Misją Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. jest osiągnięcie najwyższego poziomu usług doradczych i szkoleniowych oraz bycie solidnym partnerem dla lokalnej społeczności, samorządów, przedsiębiorstw i instytucji.